ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา ชี้แจงเหตุผลรัฐบาลผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา […]

0 comments

ประกาศประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ กระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศ         * เอกสารประกวด         * TOR         * […]

0 comments

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

0 comments

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กศน.)

*ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

0 comments

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (สรป.)

*แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

0 comments

จ้างที่ปรึกษาโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ ปี 2561 โดยวิธีคัดเลือก

*ราคากลาง *TOR

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระยะ และเช็คสภาพทั่วไปรถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0 comments
แสดงทั้งหมด

อยู่ระหว่างการดำเนินการ...