• ประเภทประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ คู่มือการสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือ ความรู้ และการผลิตไฟฟ้า แบบจำลองชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย สำหรับใช้ในการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจกับเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ