• ประเภทประกาศ

(ร่าง) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 19 มกราคม 2560 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 24 มกราคม 2560

ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 6 มกราคม 2560