• ประเภทประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือ หลักสูตร และเครื่องมือ การเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานพลังงาน โดยวิธเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารสำหรับการเดินทางศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง