• ประเภทประกาศ

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ TOR และราคากลาง (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม การประกวดบทความ วีดิทัศน์ และประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)