รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา ชี้แจงเหตุผลรัฐบาลผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา […]

0 comments

ประเด็นเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

สำหรับประเด็นเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามที่ […]

0 comments

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการบริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือ หลักสูตร และเครื่องมือ การเสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานพลังงาน โดยวิธเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments

ข้อกำหนดการศึกษาฯ (TOR) การประเมินสิ่งแวดล้อมฯ( SEA)

0 comments

ข้อกำหนดการศึกษา (Term of Reference:TOR) การประเมินฯ (SEA)

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูกระจกทางเข้าบริเวณชั้น ๑๔ ด้าน Low Zone โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารสำหรับการเดินทางศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ประกาศผู้ชนะ

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านเจ้าหน้าที่การบริหารจัดการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments
แสดงทั้งหมด