รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา ชี้แจงเหตุผลรัฐบาลผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา […]

0 comments

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ TOR และราคากลาง (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑)

*ร่างประกาศ    * ร่างเอกสารประกวด    * TOR    * ราคากลา […]

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและติดตามประเมินผลการฝึกอบรม Training Roadmap ของกระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงาน ติดตาม และสนับสนุนงานผู้ตรวจราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และประสานงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

0 comments

ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงาน ติดตาม และสนับสนนผู้ตรวจราชการหน่วยงานเจ้าของโครงการกองตรวจและประเมินผลสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง *TOR  

0 comments

โครงการ : จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและประสานงานหน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวง

*ราคากลาง *TOR  

0 comments

โครงการ : จ้างเหมาบริการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงาน สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

*ราคากลาง *TOR  

0 comments

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านบริการขับรถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

0 comments
แสดงทั้งหมด