banner

“พลังงาน” และ “วช.” จัดพิธีปิดตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ อย่างเป็นทางการ เผยยอดรายได้ตลอดการจัดงานกว่า 24 ล้านบาท ยอดประชาชนเที่ยวชมงานกว่า 5 หมื่นคน

“พลังงาน” และ “วช.” จัดพิธีปิดตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ อย่างเป็นทางการ  เผยยอดรายได้ตลอดการจัดงานกว่า 24 ล้านบาท ยอดประชาชนเที่ยวชมงานกว่า 5 หมื่นคน พร้อมจัด MOU ต่อยอดงานวิจัยแก้ไขปัญหาขยะและกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงานปิดท้าย ก่อนส่งป้ายต่อให้ “ก.ศึกษา” เป็นเจ้าภาพจัดงานต่อไป

01

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนมาเที่ยว ชม ชิม    ช้อป ทั้งสินค้า และองค์ความรู้ต่างๆ ภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 มีนาคมที่ผ่านมานั้น ภาพรวมการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี มีประชาชนสนใจมาเที่ยวงานตั้งแต่เปิดตลาดจนปิดตลาด จำนวน 54,901 คน สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้าตลอดการจัดงานอยู่ที่จำนวน 24,040,630 บาท สินค้าที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลือกซื้อมากที่สุดอันดับต้นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพลังงานชุมชน สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 สินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าชุมชนจาก แหล่งผลิตปิโตรเลียม สินค้าจากกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น

02

ทั้งนี้ ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน ต่างมีความพึงพอใจในการจัดงานตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้ โดยประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชอบรูปแบบการจัดงาน และมีความพึงพอใจในร้านจำหน่ายสินค้าที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าต่างก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้มาจำหน่ายสินค้าภายในงาน สร้างช่องทางอาชีพและรายได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าพลังงานแล้ว “ตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ยังได้เปิดเวทีให้มีการจับคู่ทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยให้เป็นธุรกิจทำเงิน โดยการจับคู่ผลงานวิจัยพลังงานที่เกิดขึ้นภายในงานระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคมที่ผ่านมานั้น มีทั้งผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ด้านการประหยัดพลังงานต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานสามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ และสามารถจำหน่ายได้เกินความคาดหมายที่สำคัญ ภายในงานยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจับคู่ผู้ผลิตหรือ

03
ผู้พัฒนาเทคโนโลยี คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสีคิ้ว เทศบาลเมืองปัก เทศบาลตำบลพิมาย เทศบาลตำบลด่านขุนทด ในการใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะเพื่อนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 293.6 ล้านบาท ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นการร่วมลงทุน โดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ช่วยสนับสนุนงบประมาณบางส่วน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 แห่ง จัดสรรงบประมาณมาสมทบในการดำเนินการนำเทคโนโลยีไปใช้กำจัดขยะของตนเองในลักษณะกระจายศูนย์    โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ผลักดันให้เกิดการลงทุน ในการ นำงานวิจัยไปใช้แก้ไขปัญหาขยะและกระตุ้นการลงทุนด้านพลังงาน ส่งท้ายในพิธีปิด “ตลาดเพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” อย่างเป็นทางการ

04

05

06