ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 6 ตำแหน่ง  ดังนี้  

 

ส่วนกลาง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

ส่วนภูมิภาค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 5 ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 1 ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 7 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  หน่วยที่ 8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงานส่วนกลาง)
—————————————————————-

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 


-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ(ปฏิบัติงานส่วนกลาง),ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติงานส่วนกลาง),ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติงานส่วนกลาง),ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติงานส่วนกลาง),ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติงานส่วนกลาง),ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติงานส่วนกลาง),ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนใต้),ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติงานส่วนกลาง)

 -ประกาศสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการสมัคร