banner

“อนันตพร” นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานเยือนเมียนมา ถกความคืบหน้า ความร่วมมือโครงการด้านไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ

“อนันตพร” นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานเยือนเมียนมา ถกความคืบหน้า ความร่วมมือโครงการด้านไฟฟ้าระหว่าง 2 ประเทศ หวังสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามคำเชิญของ นาย ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ การไฟฟ้านครหลวงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการผลักดันโครงการความร่วมมือด้านไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมา ให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานและประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเยาม่า การซื้อ-ขาย ไฟฟ้าปริมาณ 100 เมกะวัตต์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตลอดจนการหารือถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ นาย ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีไฟฟ้า เมียนมา ได้เน้นย้ำว่า ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมหารือในทุกโครงการร่วมกันมาโดยตลอด และจะยังหารือร่วมกันต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็จะมีการจัดทำรายงานและส่งมอบนโยบายสำคัญให้กับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าบริหารประเทศต่อไป เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีเป้าหมายเดียวกันคือการเดินหน้าพัฒนาสาขาพลังงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเยาม่า ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาด 120 x 2 เมกะวัตต์ ที่ช่วยเสริมกำลังการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำของกรุงย่างกุ้ง

113716

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน  และผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้ากับรัฐมนตรีไฟฟ้าเมียนม

113717

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน   และผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าเยาม่า กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

S__49430632

113722