banner

พลังงาน ร่วมกับ วช. เปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อย่างเป็นทางการ เชิญชวนประชาชนร่วม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน

S__8372307

พลังงาน ร่วมกับ วช. เปิดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม อย่างเป็นทางการ เชิญชวนประชาชนร่วม ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์ด้านพลังงาน งานวิจัยทำเงิน  เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ราคาโปรโมชั่น สินค้าชุมชนราคาถูก ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มีนาคม 2559 เผยยอดรายได้ 3 วันแรก กว่า 2 ล้านบาท ยอดประชาชนร่วมเที่ยวงาน 7 พันกว่าคน

           วันนี้ (วันที่ 8 มีนาคม 2559) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิด   ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล

S__8372308

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม จัดขึ้นตามดำริของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 โดยมีกระทรวงต่างๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในเดือนมีนาคม 2559 นี้ ทางกระทรวงพลังงาน ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆด้านพลังงานและงานวิจัยด้านต่างๆ ฝีมือคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษ และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าด้านพลังงาน และนวัตกรรมการวิจัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าต่างๆ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าในราคาถูกและประหยัด ลดภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ได้นำสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมาจำหน่าย เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

S__8372309

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ       “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน และการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 5 – 27 มีนาคม 2559  โดยได้เริ่มเปิดตลาดให้ประชาชนมาเที่ยวงานตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี ในช่วง 3 วันแรกของการเปิดตลาดมียอดรายได้รวมอยู่ 2,450,637 บาท มีประชาชนมาเที่ยวงานจำนวน 7,377 คน สำหรับสินค้าที่ขายดีที่สุด อาทิ ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าพลังงานชุมชน  สินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 และสินค้าชุมชนรอบโรงไฟฟ้า  ผลิตภัณฑ์จากร้านค้าชุมชนจากแหล่งผลิตปิโตรเลียม กังหันลมแบบใช้พัดลมหมุนสองทาง การพัฒนาเครื่องเส้นด้ายงานถัก  ข้าวหอมมะลิ ร้านบุญสมฟาร์ม (สาหร่ายแปรรูป) จังหวัดเชียงใหม่ และร้าน Dragon Chef (เครื่องแกงใต้สำเร็จรูปบรรจุแพ็ค) จังหวัดพัทลุง เป็นต้น

S__8372310

ทั้งนี้ ภายในงานจะเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ราคาถูกกว่าท้องตลาด สินค้าจากวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทั่วประเทศ นวัตกรรมด้านพลังงานที่พร้อมจำหน่ายจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และกิจกรรมสันทนาการ โดยมีบูธกิจกรรมทั้งหมดกว่า 100 บูธ แบ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

S__8372311

พลังงานพาชม พบกับ การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน พร้อมจำหน่ายจากฝีมือคนไทย อาทิ เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล ผลิตภัณฑ์จากพลังงานทดแทน อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ และถ่านอัดแท่ง เป็นต้น พลังงานพาช้อป พบกับ การจำหน่ายสินค้าด้านพลังงานราคาประหยัด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ราคาถูกกว่าท้องตลาด น้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์พลาสติกจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ของดีจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อาทิ ผ้าบาติกจากจังหวัดกระบี่ และสินค้าขึ้นชื่อจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

S__8372312

พลังงานพาชิม  พบกับ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ อาหารและผลไม้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ อาหารและเครื่องดื่มจากหน่วยงานของกระทรวงพลังงาน

พลังงานพาเพลิน  พบกับ กิจกรรมลุ้นโชครับของรางวัลมากมาย และสินค้านาทีทองในทุกวันของการจัดงาน

นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงาน กระทรวงพลังงานได้จัดรถมินิบัสไฟฟ้าบริการรับ-ส่ง ฟรีทุกวัน จำนวน 2 จุด จากสนามม้านางเลิ้ง – ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และ จากสถานีรถไฟฟ้า MRT หัวลำโพง – ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม นอกจากนี้ ยังมีบริการรถเมล์ฟรี ในวันจันทร์-วันศุกร์ จากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ – ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2559 ในส่วนของ วช. จะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยกว่า 100 ผลงาน โดยจะแบ่งออกเป็น 3 โซน โซนที่ 1 ผลงานวิจัยดาวเด่น ซึ่งเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นทั้งในเชิงวิชาการ และการนำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่างๆ โซนที่ 2 ผลงานวิจัยขายได้ เป็นผลงานที่สามารถนำไปขายในท้องตลาด เช่น ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอรรี่ โซนที่ 3 ผลงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคม เป็นผลงานที่เสริมสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์เครือข่ายชุมชนต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยลูกตาล ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยอื่นๆ อีก เช่น ครีมบำรุงผิวจากสารสกัดทานาคาผสมวิตามินอี นวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยจากข้าวตอก การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดส้มแขกและชาเขียว มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง น้ำข้าวกล้องงอก ข้าวหมากสมุนไพรสูตรคอลลาเจน และผลิตภัณฑ์จากข้าวซ้อมมือ เป็นต้น

S__8372313

นอกจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีก เช่น การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อสร้างความรู้และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ เช่น การทำกระเป๋าจากเนคไท น้ำปรุงใบข้าวหอมไหมไทย สบู่ข้าวหมกไหมไทย แป้งร่ำผัดหน้าข้าวหอมไหมไทย การทำข้าวปั้นญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวตังหน้าต่างๆ การทำขนมลูกชุบ ข้าวตอกหอม สินค้านวัตกรรมต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝก

S__8372314

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ วช. คาดหวังว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และเพิ่มช่องทางการขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป