banner

Dr.Fatih Birol ผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

Dr.Fatih Birol ผู้อำนวยการทบวงพลังงานระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเยือนประเทศไทย

12472447_957717327630894_6987888153547815107_n

S__9060376

S__9060377

S__9060378