banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ประเภท SPP-Non firm

             ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท SPP-Non firm ขนาด 38  เมกะวัตต์ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชม โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ประเภท SPP-Non firm ขนาด 55 เมกะวัตต์ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมี นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และนายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ

                         S__4030509  S__4030510

                         S__4030556  S__4030557

                        บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                  (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

 

                        S__4030563 S__4030564

                           บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

                                                               (โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ)