banner

กระทรวงพลังงาน ร่วมเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2016” มั่นใจเป็นเวทีแสดงบทบาทไทย ในฐานะผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานเปิดงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2016” งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ใหญ่สุดในอาเซียน พร้อมเปิดงาน Renewable Energy Asia ซึ่งถือเป็นงานสำคัญในการจัดประชุมสัมมนาด้านพลังงานทดแทน และแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนระดับนานาชาติ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานทดแทนของไทยในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานเข้าร่วม

4I0A5121

พลเอกอนันตพร กล่าวว่า การจัดงาน ฯ ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการ นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ที่จะได้สัมผัสนวัตกรรมด้านพลังงาน รวมทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพลังงานทดแทน และด้านอื่นๆ ซึ่งจะได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงงานล่าสุด นอกจากนี้ จะเป็นเวทีสำคัญเพื่อผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการใช้พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะช่วยส่งเสริมนโยบายของประเทศไทยด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

S__44417054

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยปัจจุบัมมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก หรือ AEDP 2015 ซึ่งได้กำหนดแผนการดำเนินงาน และเป้าหมายชัดเจนที่ประเทศไทยจะต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ทั้งในรูปแบบไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ เพิ่มเป็นร้อยละ 30 จากความต้องการใช้พลังงานของทั้งประเทศภายในปี 2579

S__44417055

“กระทรวงพลังงานมีนโยบายที่จะสร้างความสมดุลย์ด้านพลังงานในสามด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง เสรษฐกิจ และความยั่งยืน ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าสูงสุดของแหล่งพลังงาน และการใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนั้นยังต้องสร้างสมดุลย์ให้กับภาคการผลิตคำนึงถึงปัจจัยด้านราคาอีกด้วย งาน “Renewable Energy Asia 2016” ที่จะขึ้นพร้อมกับงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2016” ครั้งนี้ จะช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืน และช่วยสร้างสมดุลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างครบครัน” พลเอกอนันตพรกล่าว
สำหรับงาน “ASEAN Sustainable Energy Week 2016” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -4 มิถุนายน 2559 นี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อิท จัดแสดงเทคโนโลยีสีเขียว จากบริษัทชั้นนำระดับสากล ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจาก 35 ประเทศ มีพาวิลเลียนชั้นนำจากประเทศเยอรมนี สิงคโปร์ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี โดยจะมีกิจกรรมสัมมนามในหลากหลายประเด็น และจะมีกลุ่มผู้เข้าร่วมงานจาก 40 ประเทศโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน