banner

หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน ร่วมเปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ

กระทรวงพลังงาน จับมือ กลุ่ม ปตท. และ กฟผ. และภาคีเครือข่าย ร่วมเฉลิมฉลอง
3 โอกาสสำคัญแห่งปีมหามงคล เปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ

13340151_1000243713378255_6453313465939241736_o

(วันนี้ 8มิถุนายน 59) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯพร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงานนายเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายลลิต ถนอมสิงห์ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมงานและนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับ ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

13415399_1000243640044929_79798107207391143_o

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมฉลองปีมหามงคลยิ่งของประชาชนคนไทยทุกคนระหว่างปี 2559-2560 เนื่องใน 3 โอกาสสำคัญ ประกอบด้วย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560ซึ่งในการดำเนินงานจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศคุ้งบางกระเจ้า 3 กิจกรรมหลักคือ
การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การฟื้นฟูสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา การฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพิ่มได้ประมาณ 700 ไร่ และการพัฒนาระบบคลองคุ้งบางกะเจ้าระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร
การส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนประกอบด้วย การปรับปรุงท่าเรือต่างๆเพื่อเชื่อมการเดินเรือระหว่างฝั่งกรุงเทพฯ กับคุ้งบางกระเจ้าเพื่อให้การใช้เส้นทางคมนาคมอย่างปลอดภัยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงเส้นทางจักรยาน การติดตั้งป้ายสัญจร และป้ายข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการโฮมสเตย์ร้านจักรยาน และสร้างระบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการองค์ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชน ประกอบด้วย การรวบรวมงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคุ้งบางกะเจ้าทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นองค์ความรู้ของคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบลเพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ภูมินิเวศบางกะเจ้า

นายเทวินทร์ วงศ์วานิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากลุ่ม ปตท. แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีเนื่องในปีมหามงคลทั้ง 3 วาระ ผ่านการเข้าร่วม “โครงการคุ้งบางกะเจ้าเฉลิมพระเกียรติฯ”โดยที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท.ได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี อาทิ การขับเคลื่อนตำบลวิถีพอเพียงในพื้นที่บางน้ำผึ้ง การจัดทำโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยมีแผนการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมวิถีชุมชน และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อให้คุ้งบางกะเจ้ามีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง และให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตา เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว (Travel Destination)แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถต่อไป

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการดำเนินงานในส่วนของ กฟผ.ว่า ใน ปี 2559 ได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณลานจอดรถ อาคาร และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Solar Lamp และ Solar Roof Top สำหรับปี 2560-2561จะดำเนินการติดตั้งระบบไฟแสงสว่าง บริเวณเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน พร้อมทั้งจะพิจารณาการดำเนินการศึกษาแผนการฟื้นฟูวิถีเกษตรสวนมะม่วงโดยกฟผ.จะนำโครงการชีววิถีซึ่งเป็นการทำการเกษตรโดยปราศจากสารเคมีเข้าไปแนะนำแก่เกษตรกร เพื่อให้ทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

13411817_1000243586711601_6217433950965027569_o

13415600_1000243590044934_4834887867375178358_o

13418502_1000243706711589_4720099342238980011_o

13340327_1000243443378282_6202012172827716116_o

13340134_1000243630044930_6221601945243681735_o

13340134_1000243643378262_5921112040355422416_o

13335646_1000243800044913_8688669549943388838_n

13422186_1000243873378239_640648027628698378_o

13316992_1000243880044905_2946402375491440668_o

13422345_1000243983378228_1371398342559708792_o

13407133_1000243956711564_7127440316526237592_n