banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเว็บไซต์หลักกระทรวงพลังงาน(จ้างต่อ)สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศผู้ชนะเสนอราคา