banner

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศ