banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับมอบแก่หน่วยเคลื่อนที่ จำนวน ๒๐ จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา