banner

“ชม-ช้อป-ชิม” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลอดเดือนมีนาคมนี้ ในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้”

messageImage_1457591871256

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5 – 27 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนในการขับเคลื่อน “โครงการประชารัฐ” และยังเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงานและงานวิจัยด้านต่างๆ โดยฝีมือคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์

messageImage_1457591882842

สำหรับกิจกรรมในส่วนของกระทรวงพลังงาน จะเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมที่เป็นองค์ความรู้ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อ
ลดภาระค่าใช้จ่าย และยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย ได้นำสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
มาจำหน่าย เป็นการสร้างงาน เพิ่มพูนรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม โดยแบ่ง
เป็นโซน ดังนี้

• พลังงานพาชม เป็นการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงานจากฝีมือคนไทย อาทิ เครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตภัณฑ์จากพลังงานทดแทน อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง และการให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางสำหรับผู้สนใจประกอบกิจการพลังงาน เช่น การลงทุนโครงการ Waste to energy แบบครบวงจร เป็นต้น

• พลังงานพาช้อป จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ราคาโปรโมชั่นถูกกว่าท้องตลาด ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและถังก๊าซหุงต้มราคาพิเศษ ของดีจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า อาทิ ผ้าบาติกจากจังหวัดกระบี่ และสินค้าขึ้นชื่อจากวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ พิเศษสำหรับในงาน จำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านพักอาศัย ลด 50 % (ราคาปกติ 44,940 บาท ลดเหลือ 22,470 บาท) จำนวน 3 เครื่องเท่านั้น

• พลังงานพาชิม จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ อาหารทะเลอบแห้งและผลไม้อบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ กล้วยทอด มันทอด เผือกทอดจากก๊าซเผาทิ้งจากกระบวนการผลิตปิโตรเลียม อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

• พลังงานพาเพลิน ลุ้นโชครับของรางวัลมากมายตลอดการจัดงาน อาทิ ลุ้นรับโชค “จับจริง แจกจริง” ภายในงานทุกวัน วันละ 2 ช่วงคือช่วงเวลา 12.45 น. และ 17.30 น. นอกจากนี้ ยังร่วมสนุกด้วยการส่งคลิปวิดีโอหรือภาพถ่าย “เพลินพลังงาน” มาที่ Facebook / Instagram “พลังงานพาเพลิน” ลุ้นรางวัล โทรศัพท์มือถือ iPhone 6s จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผลการตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. และมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงพลังงาน
messageImage_1457591888938  messageImage_1457591897046

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเที่ยวชมงาน กระทรวงพลังงานได้จัดรถมินิบัสไฟฟ้าบริการรับ-ส่ง ฟรี 2 เส้นทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง – ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และจากสนามม้านางเลิ้ง – ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม และนอกจากนี้ ยังได้จัดรถรับ-ส่ง ขสมก. วิ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ให้บริการจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (ขึ้นได้ที่ป้ายรถเมล์ร้าน golden place) ไป ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เวลา 11.00 น. และ 16.00 น. และจาก ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม (ขึ้นได้ที่เชิงสะพานมัฆวานฯ) ไป ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เวลา 13.30 น. และ 18.30 น.

messageImage_1457592222722

 

messageImage_1457592231019

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กระทรวงพลังงาน และ พลังงานพาเพลิน