banner

ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559”

ขอเชิญเยาวชน นักเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และ ปวช. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2559

poster µé¹¡ÅéÒ¾Åѧ§Ò¹

กติกาการสมัคร

ใบสมัครและหนังสือรับรอง