/?q=th/conservation


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

การอนุรักษ์พลังงาน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ ที่กระทรวงพลังงานได้รวบรวมมาทำเป็นรูปเล่ม สามารถดาวน์โหลดคู่มือเหล่านี้ในรูปแบบ eBook ได้ที่นี่คะ

 1. ตู้เย็นพาณิชย์
 2. การประหยัดพลังงานในบ้าน
 3. สภาวะแวดล้อมของบ้านกับการประหยัดพลังงาน
 4. เตาก๊าซและเตาอบ
 5. ตามล่าหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อเปลี่ยนอนาคต
 6. การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
 7. เซลล์แสงอาทิตย์
 8. เตารีดไฟฟ้า
 9. อุปกรณ์สำนักงาน
 10. หน้าต่างและกันสาด
 11. รวมพลังน้ำหารสอง
 12. ไฟฟ้าแสงสว่าง
 13. เครื่องใช้ไฟฟ้า
 14. 1 วันกับการประหยัดพลังงานสำหรับเยาวชน
 15. การให้ความเย็นแก่อาคาร
 16. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
 17. เครื่องปรับอากาศที่ใช้ในบ้านพักอาศัย
 18. เครื่องปั้มน้ำ
 19. เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า

© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th