/index.php?q=node/27243


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IEA-MoEN Regional Workshop on Energy Security Oil Security and Regional Emergency Preparedness (26 ก.ย. 55)

pop.jpg

กระทรวงพลังงานจับมือทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ดึงกูรูร่วมแชร์ประสบการณ์การสำรองน้ำมัน หวังศึกษาแนวทางและสร้างความร่วมมือด้านปิโตรเลียม เสริมยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานไทยในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรม Centera Grand 

Image

Image

พล.ต.ท.ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ IEA-MoEN Regional Workshop on Energy Security Oil Security and Regional Emergency Preparedness ที่จัดขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทบวงพลังงานระหว่างประเทศ หรือ IEA มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการสำรองน้ำมันจากประเทศที่เป็นมาตรฐานระดับสากล หวังเสริมยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

Image

ตามที่มติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ที่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ให้ความเห็นชอบในหลักการแนวทางการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศ เนื่องจากเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันดิบกว่าร้อยละ 80 ของการจัดหาและส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศในแถบตะวันออกกลาง ซึ่งมีความไม่สงบทางด้านการเมืองบ่อยครั้งและต่อเนื่อง จึงเห็นว่าประเทศไทยควรมีแผนในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำมันที่อาจจะเกิดขึ้นและได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานดำเนินการศึกษารายละเอียดเพื่อจัดตั้งการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงทางยุทธศาสตร์ของประเทศเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตด้านพลังงานขึ้น

Image

พล.ต.ท.ดร.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า “ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการสำรองน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้เราได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการสำรองน้ำมันกับประเทศอาเซียนจากหลายประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล เช่น ประเทศไอร์แลนด์ และฮังการี ซึ่งมีทั้งการเก็บสำรองน้ำมันโดยหน่วยงานรัฐที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะและการเก็บน้ำมันสำรองโดยภาคเอกชน โดยมีองค์กรภาครัฐเป็นผู้บริหาร หลังจากนี้เราจะนำมาพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย”

Image

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีหารือถึงการสร้างความร่วมมือด้านปิโตรเลียมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน เช่น ประเทศอินโดนิเซีย เวียดนามและ ACE (ASEAN Center for Energy) อีกด้วย

Image
Image


© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th