/index.php?q=node/703


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

ปพน.ตรวจสถานี ปตท.น้ำพองจังหวัดขอนแก่นฐานการส่งก๊าซ NGV

01.jpg

     ปลัดกระทรวงพลังงานตรวจสถานี ปตท.น้ำพองจังหวัดขอนแก่นฐานการส่งก๊าซ NGV หลังเพิ่มกำลังผลิตชดเชยการขาด NGV ในพื้นที่ภาคอีสานและเหนือ
     ดร.ณอคุณ สิทธิพงษ์
ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ปตท.ที่ดูแลก๊าซธรรมชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบการเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซ เอ็นจีวี ที่จ.ขอนแก่นหลังจากบริษัทปตท. ได้เปิดพื้นที่โซน 3 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต เอ็นจีวีเข้าสู่ตลาดในพื้นที่ภาคอีสานที่ตอนนี้กำลังขาดแคลนอยู่ โดยปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าตอนนี้ปตท. ได้ขยายพื้นที่ช่องการสูบอัดก๊าซ ในสถานีก๊าซธรรมชาติหลักขอนแก่นที่อำเภอน้ำพอง ซึ่งเป็นฐานการผลิตใหญ่ของภาคอีสานและภาคเหนือโดยมีการเปิดโซน 3 เพิ่มกำลังการส่งก๊าซ เอ็นจีวีเข้าสู่ตลาดอีก 50 ตันต่อวันในวันนี้ และจะขยายเป็น 160 ตันต่อวันอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ซึ่งจะทำให้ก๊าซเอ็นจีวีในปั๊มน้ำมันทั่วทั้งภาคอีสานและภาคเหนือไม่ขาดแคลนแล้ว โดยปัจจุบันภาคอีสานขาดแคลนก๊าซเอ็นจีวี ประมาณ 80 ตันต่อวัน ภาคเหนือขาดแคลน 40 ตันต่อตัน ตอนนี้สถานีน้ำพองขอนแก่นได้ขยายฐานการผลิตในโซน 3 ซึ่งสามารถผลิตได้อีก 160 ตันต่อวัน สำหรับวันแรกนี้เปิดเพิ่มสูบอัดได้ 50 ตันต่อวันและวันต่อๆไปจะได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นวันละ 160 ตันต่อวันก็จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนก๊าซเอ็นจีวีในทั้งสองภาคได้ โดยสถานีก๊าซธรรมชาติหลักขอนแก่นมีความต้องการสู่ตลาดวันละ 550 ตันต่อวันตอนนี้ผลิตได้ 440 ตันต่อวัน เมื่อเปิดโซน 3 แล้วกำลังการผลิต ก็จะเพียงพอต่อความต้องการของภาคขนส่งในปัจจุบัน
     Image
     Image
     Image
     Image
     Image
     Image
     Image
     Image

 


© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th