/index.php?q=node/718


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

พลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือก

ใครพอจะแสดงความคิดเห็นร่วมกับผมได้ไหมครับ เกี่ยวกับ การผลิตพลังงานฟรี โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า และพลังงานกล โดยใช้หลักการใช้แม่เหล็กถาวรเป็นแหล่งต้นกำเนิดพลังงาน และหรือใช้ร่วมกับพลังงานโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของโลก อยากให้ ทางผู้ใหญ่หรือผู้ที่รับผิดชอบ OPEN UP และต่างชาติเขาได้พัฒนาไปมากแล้ว เริ่มตอนนี้ยังไม่สายครับ เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ผมว่าทำได้ไม่ยากเพียงแค่เรายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงอย่ายึดติดและผลประโยชน์


© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th