/index.php?q=node/8786


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Image  ประกาศผลผู้โชคดีจากการร่วมสนุกตอบคำถามในบูธกระทรวงพลังงาน
  ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


      ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่เข้าร่วมสนุกตอบคำถามในบูธกระทรวงพลังงานในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยของรางวัลเป็นจักรยานพับได้ จับรางวัลวันละ 2 รางวัล (ของรางวัลจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะครับ)

      สำหรับน้องๆที่พลาดโอกาสหรือยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ก็สามารถเข้าเยี่ยมชมบูธกระทรวงพลังงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 พี่ๆกระทรวงพลังงานรอน้องๆอยู่นะครับผลการจับรางวัลวันที่ 31 สิงหาคม 2555

1. จสอ.ณัฏฐพงษ์  สวัสดอโกมล จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2. ด.ญ.นฤมล  ภูมิตันทึก จังหวัด สระบุรี


ผลการจับรางวัลวันที่ 30 สิงหาคม 2555


1. ด.ช.สัณหวิช  ไชยชะนะ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2. ด.ช.กิตติภัทธ์  ม่วงทองเกตุ จังหวัด นครราชสีมา


ผลการจับรางวัลวันที่ 29 สิงหาคม 2555

1. น.ส.สุมณฑา  ชีวสิทธิยานนท์ จังหวัด กำแพงเพชร
2. ด.ญ.ฐิติกุล  ฤทธิ์เดช จังหวัด นนทบุรี


ผลการจับรางวัลวันที่ 28 สิงหาคม 2555


1. นายอภิวัฒน์  สัตย์ซ้ำ จังหวัด ชัยนาท
2. ด.ญ.ทิพย์นภา  รัตน์งามประดิษฐ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร


ผลการจับรางวัลวันที่ 27 สิงหาคม 2555


1. น.ส.อติพร  สร้อยเพชร จังหวัด สมุทรปราการ
2. น.ส.ภรณ์ทิพย์  ตันเสนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร


ผลการจับรางวัลวันที่ 26 สิงหาคม 2555


1. ด.ญ.ศุภฌา บุญทนาวง จังหวัด สมุทรปราการ
2. ด.ญ.พรนภัส  สุวรรณรัตน์ จังหวัด สมุทรปราการ


ผลการจับรางวัลวันที่ 25 สิงหาคม 2555


1. ศิวกร  สุทธิ์จิตต์จูล จังหวัด สระบุรี
2. ด.ญ.ชุติมา  ศรีสำราญ จังหวัด นครปฐม


ผลการจับรางวัลวันที่ 24 สิงหาคม 2555


1. ด.ญ.จันทราภรณ์  ประมวล จังหวัด จันทบุรี
2. น.ส.อธิติยาพร  พรมสุข จังหวัด กรุงเทพมหานคร


ผลการจับรางวัลวันที่ 23 สิงหาคม 2555


1. น.ส.จิตตา  พุทธสรณ์ จังหวัด นครสวรรค์
2. ด.ญ.ชัชฏจพร  วงศ์สุวัฒน์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร


ผลการจับรางวัลวันที่ 22 สิงหาคม 2555


- ไม่มีการจับรางวัล

ผลการจับรางวัลวันที่ 21 สิงหาคม 2555


1. ด.ญ.จริยา นาชัยดุล จังหวัด นครราชสีมา
2. ด.ญ.นริศรา สังเสวี จังหวัด สมุทรปราการ


ผลการจับรางวัลวันที่ 20 สิงหาคม 2555


1. ด.ญ.ศริญญา คำใน จังหวัด สมุทรปราการ
2. ด.ญ.ศศิธร แสงศรี จังหวัด สมุทรปราการ

ผลการจับรางวัลวันที่ 19 สิงหาคม 2555


1. น.ส.อารียา นนท์ตา จังหวัด นครปฐม
2. ด.ญ.วศินี บรรเลง จังหวัด สมุทรสาคร

ผลการจับรางวัลวันที่ 18 สิงหาคม 2555

1. ด.ญ.สุชาดา กลักสี จังหวัด ราชบุรี
2. น.ส.ชะนิพร กรุหล้า จังหวัด ชลบุรี


© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th