banner

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ และรับฟังความรู้เรื่อง “บ้านรักษ์พลังงาน” ณ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562

จากพระราชปณิธานที่หมายมั่นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ที่จะทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับอาณาประชาราษฎร์ ให้อยู่รอดปลอดภัยจากภยันตรายนานัปการ มีผืนแผ่นดินให้ประชาราษฏร์ได้อยู่อาศัย และดำเนินวิถีชีวิตอย่างมีความสุข จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ฯ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดงานพระราชทานความสุข ความรื่นเริงให้กับประชาชน ภายใต้ชื่องานว่า “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ขึ้น ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ภายในงานประชาชนจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานานาพันธุ์ และความฉ่ำเย็นแห่งสายน้ำ

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ครั้งนี้  โดยได้ดำเนินการจัดนิทรรศการ “บ้านรักษ์พลังงาน” ที่มีแนวคิดเป็น บ้านของคนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว และเป็นบ้านที่ผ่านการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน ตั้งแต่โครงสร้างและวัสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน รวมถึงมีการใช้พลังงานทดแทนภายในบ้าน และการใช้ระบบบำบัดน้ำเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดสำคัญๆ ภายในนิทรรศการ “บ้านรักษ์พลังงาน” ณ งานอุ่นไอรัก ฯ ครั้งนี้ ได้แก่ ส่วนโครงสร้างและวัสดุ ผนัง จะใช้อิฐมวลเบาประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ฉาบปูนและทาสีอ่อนเพื่อช่วยลดความร้อน กระจก เป็นกระจกโฟลตสีตัดแสงพร้อมติดฟิล์มกรองแสงอาคาร ฝ้าใช้ใช้ยิปชั่มบอร์ดฉาบเรียบทาสี บุฉนวนใยแก้วกันความร้อน ซึ่งวัสุดทั้งหมดจะมีฉลากประสิทธิภาพสูงจากกระทรวงพลังงานรับรองว่าใช้แล้วช่วยประหยัดพลังงานแน่นอน

เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในบ้าน จะมีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้ผู้อยู่อาศัย บนหลังคาบ้านจะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ รวมไปถึงน้ำเสียที่ใช้แล้วภายในบ้านรักษ์พลังงานแห่งนี้ ยังผ่านระบบบำบัดน้ำ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในโถสุขภัณฑ์และยังสามารถนำกลับมารดน้ำต้นไม้โดยรอบบ้านได้ด้วย

กระทรวงพลังงาน จึงจะขอเชิญชวน ประชาชนที่เข้าร่วมงานอุ่นไอรักฯ  ครั้งนี้ ได้มาร่วมเยี่ยมชม และรับฟังความรู้เรื่องบ้านรักษ์พลังงานแห่งนี้  ซึ่งจะช่วยให้เป็นต้นแบบ  ตัวอย่างของบ้านที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้า ลดการใช้น้ำ และยังจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัย แถมยังช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย