banner

กระทรวงพลังงาน จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ “ทำดีด้วยหัวใจ จากใจชาว สนพ.”

วันที่ 17 ก.ค. 61 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ “ทำดีด้วยหัวใจ จากใจชาว สนพ.” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบหลอดไฟ LED สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยได้ร่วมกันติดตั้งหลอดไฟ LED ที่บริเวณห้องประชุมและห้องสมุด และเยี่ยมชมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นำสื่อการเรียนการสอน ของ สนพ. มาใช้ในการสอน

ในโอกาสนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ร่วมพิธีเปิดงานวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธีรยุทธ ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธาน และมีนายทวีศักดิ์ น้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่งเพชร ให้การต้อนรับ