banner

ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 4 ประจำปี 2559”

ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 4 ประจำปี 2559”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 ต.ค. 59   ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

Web banner

 

Artwork โปสเตอร์ (ขนาด 42 cm. x 59.4 cm.

 

Pos2