banner

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีตรวจความพร้อมการผลิตไฟฟ้าการใช้เชื่อเพลิงภาคใต้ช่วงแหล่ง JDA หยุดส่งก๊าซฯโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

ceonews18072558

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีตรวจความพร้อมการผลิตไฟฟ้าการใช้เชื่อเพลิงภาคใต้ …

ช่วงแหล่ง JDA หยุดส่งก๊าซฯโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

คลิกอ่าน