banner

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือเท่ากับ 64 ตัน

 

ceonews25580809ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์
ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือเท่ากับ 64 ตัน

คลิกอ่าน