banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาอินทราเน็ตเว็บไซด์ของกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 * ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา