banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Access Control สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา