banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารสำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  * ประกาศผู้ชนะ