banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการชุมชนโรงไฟฟ้าแบบสังคมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา