banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา