banner

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารและสิ่งพิมพ์ ประกอบการศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาและการกำกับดูแลโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน และแหล่งพลังงานชนิดอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา