banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานในต่างประเทศและงานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา