banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำบูธนิทรรศการในงาน Job Expo Thailand 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา