banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่อง Pocket Wifi โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา