banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมกระทรวงพลังงาน โดยวิธีคัดเลือก

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา