banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านการบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา