banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา