banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง และพนักพิงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา