banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานใน – ต่างประเทศและงานอำนวยการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กกต.)

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา