banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม 1 ชั้น 15 พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา