banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือ/คู่มือ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน โครงการโรงไฟฟ้าฐาน ไฟฟ้าเพื่อชีวิต ๒๔ ชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา