banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารในการอบรม จำนวน ๑๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา