banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานภูมิภาค และส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา