banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ขนาด ๙ ที่นั่ง พร้อมนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา