banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารสำหรับการเดินทางศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ประกาศผู้ชนะ