banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์โดยเปลี่ยนถ่ายของเหลว และอะไหล่รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา