banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกเอนกประสงค์พร้อมฝาล็อค ขนาด 100 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา