banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าPacket Wifi ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา